Średnie pojazdy pożarnicze Jednostka nasza została założona w 1930 roku. Jej głównym celem było niesienie pomocy mieszkańcom w czasie pożarów i klęsk żywiołowych. W tamtym czasie nie było to łatwe. Nasi założyciele oprócz zapału nie posiadali specjalistycznego sprzętu niezbędnego do ratowania ludzi i mienia. Jednak nie zrażeni trudnościami trwali na posterunku i krok po kroku pozyskiwali środki na zakup sprzętu niezbędnego do walki z żywiołem.

GBA 2,5/16 687-43 Samochód operacyjny Audi 80

Lata 80 XX wieku przyniosły wiele zmian w naszej jednostce. Do użytku została oddana nowa strażnica. Następnie udało się pozyskać dla naszej jednostki samochód gaśniczy Star 25, który służył nam przez kilka kolejnych lat. W 1997 roku jednostka nasza otrzymała sztandar. Dzisiaj dysponujemy dwoma pojazdami gaśniczymi GBA 2,5/16 Star 244 oraz samochodem operacyjnym Audi 80. Ponadto nasza jednostka posiada lekką przyczepę transportową. Posiadamy niezbędny sprzęt i wyszkolenie do prowadzenia działań ratowniczych nie tylko podczas pożarów, ale również podczas likwidacji miejscowych zagrożeń i klęsk żywiołowych. Na bazie jednostki OSP Kiełkowice została utworzona formacja Obrony Cywilnej - Zootechniczna.

W dniu 1 marca 2014 roku Walne Zebranie OSP Kiełkowice zatwierdziło godło naszej jednostki, którego autorem jest druh Paweł Sobczak. Jest to połączenie tradycji i nowoczesności. Sygnałówka, była jednym z pierwszych zakupów, poczynionych tuż po wpisaniu OSP Kiełkowice w dniu 23 września 1930 roku do rejestru stowarzyszeń. Wzór nowoczesnego hełmu świadczy o tym, że nie odcinając się od naszych korzeni, jesteśmy gotowi nieść pomoc tym, którzy jej potrzebują.

GBA 2,5/16 688-40

Herb jednostki


Historia OSP KIEŁKOWICE

historia.pdf