*********************************************************************** ***********************************************************************

2016-11-10

Kontrola gotowości bojowej
W dniu 10 listopada o godz. 20.45 w naszej jednostce została przeprowadzona kontrola gotowości bojowej. Po zaalarmowaniu jednostki, z wykorzystaniem selektywnego wywołania, w ciągu paru minut do strażnicy przybiegło 10 ratowników, dzięki temu OSP Kiełkowice mogły prowadzić działania 2 zastępami.
Prowadzący inspekcję Oficerowie Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego PSP w Zawierciu dokonali sprawdzenia pojazdów, sprzętu ochrony ppoż., którym dysponuje nasza jednostka, wyposażenia osobistego ratowników oraz dokumentacji jednostki.*********************************************************************** ********************************************************************************************************************************************** ***********************************************************************

2016-10-13

Kiełkowice, ul. Karlińska - usunięcie konaru z jezdni
W dniu 13 października o godz. 23.03 dyspozytor SKKP zadysponował jednostkę OSP Kiełkowice do usunięcia konaru leżącego na ulicy Karlińskiej w Kiełkowicach. Po dotarciu na miejsce zdarzenia przystąpiono do usunięcia konaru blokującego jeden pas ruchu. Działania zakończyliśmy o godz. 23.32.

Działaniami kierował Naczelnik Straży druh Artur Olesik.

OSP Kiełkowice OSP Kiełkowice OSP Kiełkowice


*********************************************************************** ***********************************************************************

*********************************************************************** ***********************************************************************
2016-10-13

Kiełkowice, ul. Pielgrzymów - usunięcie wiatrołomu
W dniu 13 października o godz. 17.03 zastęp OSP wyruszył do usunięcia wiatrołomu na ulicy Pielgrzymów w Kiełkowicach. Po dojeździe na miejsce strażacy z naszej jednostki usunęli brzozę powaloną przez wiatr na jezdnię. Zastęp powrócił do strażnicy o godz. 17.38.

Działaniami kierował Zastępca Naczelnika druh Paweł Sobczak.*********************************************************************** ***********************************************************************

*********************************************************************** ***********************************************************************
2016-10-03

Kiełkowice, ul. Pielgrzymów - usunięcie złamanego drzewa
W dniu 3 października o godz. 18.23 druhowie z OSP Kiełkowice wyjechali do usunięcia pochylonego nad jezdnią drzewa na ulicy Pielgrzymów. Jak się okazało było to drzewo, w które w sobotę uderzył uczestniczący w wypadku samochód. Wiejący wiatr niebezpiecznie pochylił drzewo nad jezdnię, dlatego konieczne było jego usunięcie. Następnie druhowie pocięli pień na mniejsze części i wynieśli z rowu w głąb lasu, aby nie stwarzało zagrożenia dla uczestników ruchu drogowego. Po uprzątnięciu jezdni o godz. 19.51 powróciliśmy do strażnicy.

Działaniami kierował Naczelnik Straży druh Artur Olesik.

OSP Kiełkowice OSP Kiełkowice OSP Kiełkowice


*********************************************************************** ***********************************************************************

*********************************************************************** ***********************************************************************
2016-10-01

Kiełkowice, ul. Pilegrzymów - wypadek samochodowy
W dniu 1 października o godz. 13.53 jednostka OSP Kiełkowice wyjechała do zabezpieczenia miejsca wypadku drogowego, do którego doszło na ulicy Pielgrzymów. Po dojeździe na miejsce zdarzenia druhowie z OSP Kiełkowice przystąpili do zabezpieczenia terenu działań. W tym czasie druhowie z OSP Giebło wraz z zespołem Ratownictwa Medycznego udzielali poszkodowanemu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Przybyły na miejsce zdarzenia KDR z JRG Zawiercie zdecydował o powrocie zastępów PSP oraz zastępu OSP Ogrodzieniec do swoich strażnic. Na miejscu pozostały jednostki OSP Kiełkowice, OSP Giebło oraz funkcjonariusze Policji. Działania zastępów OSP polegały na kierowaniu ruchem, pomocy w wydobyciu uszkodzonego pojazdu z rowu oraz uprzątnięciu miejsca zdarzenia. Działania zakończyliśmy o godz. 16.15.

Zastępem OSP Kiełkowice dowodził Naczelnik Straży druh Artur Olesik.

OSP Kiełkowice OSP Kiełkowice OSP Kiełkowice OSP Kiełkowice OSP Kiełkowice OSP Kiełkowice


*********************************************************************** ***********************************************************************

*********************************************************************** ***********************************************************************
2016-09-20

Kiełkowice, plac zabaw przy ulicy Wilczej - rój os
W dniu 20 września przed godz. 18 jednostka OSP Kiełkowice wyjechała wraz OSP Giebło do likwidacji roju os, który znajdował się na placu zabaw przy ulicy Wilczej. Druhowie OSP Giebło, wyposażeni w specjalne ubrania ochronne przystąpili do odkopania gniazda os a następnie przy pomocy gaśnic śniegowych dostarczonych przez druhów z Kiełkowic zlikwidowali zagrożenie. Do jednostki powrócliśmy przed godz. 20.

Zastępem OSP Kiełkowice dowodził Zastępca Naczelnika druh Paweł Sobczak.*********************************************************************** ***********************************************************************

*********************************************************************** ***********************************************************************
2016-09-06

Fugasówka, ul. Bzowska - poszukiwania osoby zaginionej
W dniu 6 września o godz. 17.43 zostaliśmy zadysponowani do poszukiwania osoby zaginionej. Miejsce koncentracji zostało wyznaczone w Fugasówce na ulicy Bzowskiej. Na miejscu oprócz Policji działały już OSP: Bzów, Kromołów i Ogrodzieniec. Razem z nami były alarmowane jednostki OSP: Giebło, Ryczów, Ryczów Kolonia i Żerkowice. W trakcie dojazdu do miejsca koncentracji dyżurny SKKP odwołał jednostki udające się na miejsce poszukiwań, gdyż na szczęscie poszukiwany 60 latek został odnaleziony. Nasz zastęp powrócił do strażnicy o godz. 18.05.

Zastępem OSP Kiełkowice dowodził Naczelnik Straży druh Artur Olesik.*********************************************************************** ***********************************************************************

*********************************************************************** ***********************************************************************
2016-08-27

Podzamcze - zabezpieczenie imprezy masowej
W dniu 27 sierpnia o godz. 16.00 zastęp OSP Kiełkowice wyjechał do zabezpieczenia imprezy masowej na zamku w Podzamczu. W zabazpieczeniu Święta Gminy Ogrodzieniec na zamku uczestniczyły również jednostki OSP: Giebło, Mokrus, Ryczów i Ryczów Kolonia. Do zadań OSP Kiełkowice należało zabezpieczenie przeciwpożarowe sceny poprzez przygotowanie linii gaśniczej oraz zabezpieczenie odpowiedniej ilości gaśnic. Dodatkowo działania nasze polegały na oświetleniu schodów przygotowanych na wypadek ewakuacji. Do strażnicy druhowie OSP Kiełkowice powrócili 15 minut po północy.
Następnego dnia o godz. 19.30 nasi druhowie udali się na Plac Piłsudskiego w celu złożenia wypożyczonych na czas Święta Gminy Ogrodzieniec namiotów.

Działaniami kierował Zastępca Naczelnika druh Paweł Sobczak.*********************************************************************** ***********************************************************************

*********************************************************************** ***********************************************************************
2016-08-16

Kiełkowice ul. Łąki - usunięcie konaru
W dniu 16 sierpnia o godz. 21.47 zastęp OSP Kiełkowice został zadysponowany na ulicę Łąki w celu usunięcia konaru zwisającego nad jezdnią. Po dodtarciu na miejsce usuniętą konar stawrzający zagrożenie dla poruszających się drogą pojazdów. W drodze powrotnej do strażnicy usunięto jeszcze jeden suchy konar, który również stanowił zagrożenie dla użytkowników drogi. Zastęp powrócił do strażnicy o godz. 22.15.

Działaniami kierował Naczelnik Straży druh Artur Olesik.

OSP Kiełkowice OSP Kiełkowice


*********************************************************************** ***********************************************************************

*********************************************************************** ***********************************************************************
2016-07-14

Kiełkowice ul. Turystyczna - uprzątnięcie błota po ulewach
W dniu 14 lipca o godz. 15.36 nasza jednostka została zadysponowana do usunięcia błota i żwiru naniesionego na jezdnię po ostatnich opadach deszczu. W zgłoszeniu otrzymaliśmy trzy takie miejsca zlokalizowane w pobliżu skrzyżowania ulic Turystycznej i Wilczej, Turystycznej i Karlińskiej oraz Turystycznej i Pilegrzymów. Działania nasze polegały na usunięciu zalegającej warstwy błota poza krawędź jezdni. Przed powrotem do remizy usunęliśmy również konar leżący na drodze do Sulin. Do remizy powróciliśmy o godz. 18.06.

Działaniami kierował Naczelnik Straży druh Artur Olesik.

OSP Kiełkowice OSP Kiełkowice


*********************************************************************** ***********************************************************************

*********************************************************************** ***********************************************************************
2016-07-10

Kiełkowice ul. Pielgrzymów - usunięcie podciętego drzewa
W dniu 10 lipca o godz.18.20 dyżurny SKKP PSP w Zawierciu zadysponował naszą jednostkę do zlokalizowania podcietego drzewa, które miało się znajdować na skrzyżowaniu ulic Pielgrzymów i Turystycznej. Po dotarciu na wskazane miejsce okazało się, że przy jednej z posesji znajduje się podcięte od strony ulicy suche drzewo. Ponieważ stanowiło ono realne zagrożenie dla poruszających się ulicą pojazdów podjęto decyzję o zablokowaniu ruchu i usunięciu podciętego drzewa. Po uporządkowaniu jezdni przywrócono ruch pojazdów i zakończono działania na ulicy Pilegrzymów. Do remizy zastęp powrócił o godz. 18.55.

Działaniami kierował Zastępca Naczelnika druh Paweł Sobczak.

OSP Kiełkowice OSP Kiełkowice OSP Kiełkowice OSP Kiełkowice OSP Kiełkowice OSP Kiełkowice


*********************************************************************** ***********************************************************************

*********************************************************************** ***********************************************************************
2016-06-18

Kiełkowice ul. Starowiejska - usunięcie wiatrołomu
W dniu 18 czerwca o godzinie 14.03 nasza jednostka została zadysponowana do usunięcia wiatrołomu na ulicy Starowiejskiej. Ułamany konar niebezpiecznie zwisał nad drogą i utrudniał poruszanie się pojazdów po drodze lokalnej. Działania zostały zakończone o godzinie 14.50.

Działaniami kierował Naczelnik Straży druh Artur Olesik.

OSP Kiełkowice OSP Kiełkowice


*********************************************************************** ***********************************************************************
2016-06-17

Kiełkowice - usunięcie wiatrołomów
W dniu 17 czerwca o godzinie 15.20 jednostka OSP Kiełkowice została zadysponowana do usunięcia wiatrołomu leżącego na skrzyżowaniu ulic Turystycznej i Wilczej. Po zakończeniu działań w tym rejonie zostaliśmy przedysponowani do usunięcia kolejnego wiatrołomu znajdującego się na skrzyżowaniu ulic Pielgrzymów i Turystycznej. Działania zostały zakończone o godz. 16.03.

Działaniami kierował Naczelnik Straży druh Artur Olesik.

OSP Kiełkowice OSP Kiełkowice


*********************************************************************** ***********************************************************************
2016-06-13

Kiełkowice ul. Żwirowa - pożar wysypiska śmieci
W dniu 13 czerwca o godz. 22.18 jednostka OSP Kiełkowice została zadysponowana do pożaru dzikiego wysypiska śmieci przy ulicy Żwirowej. Na wysypisku paliły się śmieci i składowane w pobliżu gałęzie. Po dotarciu na miejsce został podany prąd wody na palący się śmietnik. Po przygaszeniu ognia zastęp przystąpił do dogaszania pogorzeliska. Działania zostały zakończone o godz. 23.08.

Działaniami kierował Naczelnik Straży druh Artur Olesik.

OSP Kiełkowice OSP Kiełkowice OSP Kiełkowice


*********************************************************************** ***********************************************************************
2016-05-28

Kiełkowice ul. Turystyczna - pożar śmieci przy lesie
W dniu 28 maja o godz. 21.36 dyżurny SKKP zadysponował naszą jednostkę do zlokalizowania i ugaszenia pożaru trawy przy ulicy Turystycznej. Do akcji wyruszył zastęp GBA. Po dotarciu na miejsce okazało się, że jest to pożar śmieci w pobliżu młodnika. Działania zastępu polegały na ugaszeniu palących się śmieci. Działania zakończono o godz. 22.16.

Działaniami kierował Zastępca Naczelnika druh Paweł Sobczak.


*********************************************************************** ***********************************************************************
2016-05-16

Sachalin - pożar słomy i opon
W dniu 16 maja o godz. 20.48 dyżurny SKKP zadysponował jednostkę OSP Kiełkowice do ugaszenia tzw. "sobótki" zlokalizowanej na wzgórzu pomiędzy ulicami Sarnią i Pilegrzymów. Do akcji wyjechał GBA 2,5/16. Szybko okazało się, że dojazd do miejsca pożaru możliwy jest tylko polami od strony Sachalinu. Po dotarciu na miejsce zdarzenia podano jeden prąd wody w natarciu na palącą się słomę i opny. Dalsze działania polegały na oświetlenieu miejsca akcji, przerzucaniu i przelewaniu tlącej się słomy i opon. Zastęp powrócił do strażnicy o godz. 22.42.

Działaniami kierował Naczelnik Straży druh Artur Olesik.

OSP Kiełkowice OSP Kiełkowice OSP Kiełkowice OSP Kiełkowice OSP Kiełkowice


*********************************************************************** ***********************************************************************
2016-04-23

Kiełkowice - skrzyżowanie ulic Pielgrzymów i Sarniej - szkło na jezdni
W dniu 23 kwietnia o godz. 19.58 dyżurny SKKP zadysponował naszą jednostkę do usunięcia rozsypanego szkła na jezdni przy ulicy Pielgrzymów. Po dotarciu na miejsce zdarzenia przystąpiono do zabezpieczenia terenu działania, oświetlenia miejsca akcji oraz usunięcia rozsypanego na odcinku około 300 metrów szkła. Ponieważ działania były prowadzone na jezdni, której jeden pas został wyłączony z ruchu, niezbędne było również kierowanie ruchem. Działania zostały zakończone o godzinie 21.03.

OSP Kiełkowice OSP Kiełkowice OSP Kiełkowice OSP Kiełkowice

Działaniami kierował Prezes Zarządu druh Jan Chudek.


*********************************************************************** ***********************************************************************
2016-04-18

Kiełkowice - poszukiwania osoby zaginionej
W dniu 18 kwietnia o godz. 8.08 dyżurny SKKP zadysponował jednostkę OSP Kiełkowice do poszukiwania zaginionej nastolatki z naszej miejscowości. Zgodnie z poleceniem o godz. 8.30 udaliśmy się do rejonu koncentracji na ul. Pielgrzymów. Na miejscu byli już druhowie z Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej działającej przy OSP Ogrodzieniec oraz patrole Policji. Nie czekając na przybycie dodatkowych sił i środków wspólnie ze strażakami z Ogrodzieńca rozpoczęliśmy poszukiwania zaginionej nastolatki wykorzystując do tego celu Quada oraz samochód terenowy Mitsubishi L-200. Patrole Policji prowadziły poszukiwania na terenie Kiełkowic i sąsiednich miejscowości. Quad patrolował dukty leśne wzdłuż piaskowni i kierował się duktami leśnymi w stronę Giebła. Kolejna grupa wykorzystując samochó terenowy L-200 przeczesała obszar wzdłuż drogi leśnej prowadzącej do Siamoszyc oraz okolice przysiółka Więcki. Do poszukiwania włączyli się również spontanicznie mieszkańcy sołectwa oraz okolicznych miejscowości. Dzięki informacji uzyskanej od jednego z mieszkańców odnaleziono zaginioną w pobliżu kościoła w Gieble. Na miejsce udali się rodzice zaginionej oraz strażacy patrolujący okolicę z wykorzystaniem pojazdu Mitsubishi L-200. Do czasu przybycia zespołu Ratownictwa Medycznego nastolatka trafiła pod opiekę przybyłych na miejsce strażaków.
Do poszukiwań zostały zadysponowane jednostki OSP: Kiełkowcie, Ogrodzieniec, Żerkowice, Kromołów, Mokrus, Ryczów, Pilica, Wierbka oraz Jurajska Grupa GOPR i patrole Policji.
Do czasu przybycia na miejsce Komendanta Miejsko-Gminnego Henryka Karcza i zastępcy dowódcy JRG st. kpt. Dawida Antosiaka działaniami kierował Naczelnik Straży OSP Kiełkowice druh Artur Olesik.


*********************************************************************** ***********************************************************************
2016-04-05

Mokrus - Sachalin
W dniu 5 kwietnia o godz. 20.32 jednostka OSP Kiełkowice została zadysponowana do ugaszenia pożaru traw w przysiółku Sachalin. Po dotarciu na miejsce stwierdzono pożar poszycia w sosnowym młodniku obejmującym obszar około 1 hektara. Dowódca zastępu poprosił o zadysponowanie na miejsce zdarzenia jednostek OSP Giebło i Mokrus. Jednocześnie przystąpiono do podania dwóch prądów wody na palące się poszycie i korony sosnowego młodnika oraz oświetlenia miejsca akcji. W międzyczasie na miejsce pożaru dotarł zastęp OSP Giebło, który zasilił rozwiniętą przez naszych druhów linię. W tym czasie Star OSP Kiełkowice pojechał zatankować wodę. Ponieważ na Sachalinie nie było możliwości tankowania wody musieliśmy pojechać do naszej strażnicy. W tym czasie na miejsce pożaru dojechał Star 266 z OSP Ogrodzieniec, którą dyspozytor SKKP zadysponował, ponieważ OSP Mokrus nie odpowiedziała na ogłoszony alarm. Zastęp OSP Ogrodzieniec po dotarciu na miejsce zdarzenia podał kolejny prąd wody na palące się poszycie. Po ugaszeniu ognia zastępy przystąpiły do przelewania pogorzeliska. Działania zakończono o godz. 21.48.
Działaniami kierował Naczelnik Straży druh Artur Olesik.


*********************************************************************** ***********************************************************************
2016-04-03

Kiełkowice - droga na Suliny
W dniu 3 kwietnia o godz. 20.10 jednostka OSP Kiełkowice została zadysponowana do ugaszenia pożaru traw przy ulicy Starowiejskiej. Kierując się na miejsce zdarzenia druhowie zauważyli pożar traw pomiędzy ulicą Starowiejską a drogą na Suliny. Na miejscu pożaru działania prowadził już zastęp OSP Żerkowice, który wraz z OSP Kromołów został zadysponowany do ugaszenia pożaru w Zawierciu-Sulinach na ulicy Szymonowica. Ponieważ dyspozotor SKKP otrzymał zgłoszenia o pożarach na ulicy Szymonowica i Starowiejskiej zastęp OSP Kiełkowice udał się na ulicę Starowiejską w Kiełkowicach w celu sprawdzenia zgłoszenia. Ponieważ nie znaleziono drugiego ogniska pożaru zastępy powróciły do swoich macierzystych jednostek.
Zastępem OSP Kiełkowice dowodził Naczelnik Straży druh Artur Olesik.


*********************************************************************** ***********************************************************************
2016-03-23

Ogrodzieniec ul. Kościuszki - Rozszczelnienie gazociągu
Rozszczelnienie gazociągu - Portal Zawiercie Nasze Miasto W dniu 23 marca o godz. 10.52 dyżurny SKKP zadysponował jednostkę OSP w Kiełkowicach do zabezpieczenia miejsca rozszczelnienia gazociągu przy ulicy Kościuszki w Ogrodzieńcu. Na miejsce zdarzenia wyruszył zastęp w liczbie pięciu ratowników.
Po dotarciu na miejsce dowodzący działaniami skierował nasz zastęp do przeprowadzenia ewakuacji mieszkańców ulicy Paderewskiego. Po przeprowadzeniu ewakucji mieszkańców zastęp OSP Kiełkowice w dalszym ciągu zabezpieczał teren akcji od strony ulicy Paderewskiego. W tym samym czasie strażacy z innych jednostek ewakuowali szkołę i przedszkole.
Sytuacja została opanowan około godziny 12.45. Po uzyskaniu zgody kierującego działaniami zastępy OSP udały się do swoich strażnic. Nasz zastęp powrócił do remizy o godz. 13.08.
W działaniach uczestniczyły pojazdy JRG w Zawierciu oraz OSP: Kiełkowice, Ogrodzieniec, Giebło, Podzamcze,Gulzów, Kromołów, Pilica, Wierbka. Na czas prowadzenia działań w Ogrodzieńcu do zabezpieczenia obszaru chronionego JRG zadysponowana została jednostka OSP Marciszów.
Działaniami kierował Komendant PSP w Zawierciu bryg. Marek Fiutak.
Zastępem OSP Kiełkowice dowodził Prezes Zarządu druh Jan Chudek.

Rozszczelnienie gazociągu - Portal Zawiercie Nasze Miasto


*********************************************************************** ***********************************************************************
2016-03-20

Kiełkowice ul. Pielgrzymów - pożar suchych traw
W dniu 20 marca o godz. 11.16 dyspozytor SKKP zadysponował jednostkę OSP Kiełkowice do ugaszeniu pożaru suchych traw w Kiełkowicach przy ulicy Pielgrzymów. Wyjeżdżając na miejsce pożaru dowódca OSP Kiełkowice, widząc duże zadymienie w pobliżu lasu, poprosił o zaalarmowanie jednostki OSP Giebło.
Po dotarciu na miejsce stwierdzono rozwijający się pożar suchych traw na powierzchni ok. 0,5 ha. Ogień docierał już do granicy lasu. Strażacy podali na palące się trawy dwa prądy wody w natarciu oraz przystąpili do gaszenia palącej się trawy przy pomocy tłumic. Po dotarciu na miejsce samochodu GBA z OSP Giebło podano kolejny prąd wody na palące się trawy. Jednostki zakończyły działania o godz. 12.13.
Działaniami kierował Naczelnik OSP w Kiełkowicach druh Artur Olesik.

Pożar traw - Zdjęcia OSP Kiełkowice Pożar traw - Zdjęcia OSP Kiełkowice


*********************************************************************** ***********************************************************************
2016-03-20

Dostarczenie namiotów na Jarmark Wielkanocny
W dniu 20 marca o godz. 7.30 druhowie z OSP w Kiełkowicach udali się do Ogrodzieńca, aby dostarczyć namioty na Jarmark Wielkanocny. Zadaniem naszych druhów było rozstawienie namiotów na Placu Piłsudskiego, które miały być wykorzystywane w trakcie Jarmarku. Przy rozstawianiu namiotów pomagali nam druhowie z OSP Ryczów. Do remizy Strażacy powrócili o godz. 9.25.
W godzinach popołudniowych druhowie z OSP Kiełkowice ponownie wyjechali do Ogrodzieńca, aby poskładać i przetransportować namioty do naszej strażnicy.


*********************************************************************** ***********************************************************************
2016-03-18

Zabezpieczenie Drogi Krzyżowej
W dniu 18 marca druhny i druhowie z OSP Kiełkowice brali udział w zabezpieczeniu trasy przemarszu Drogi Krzyżowej.
Uczestnicy Drogi Krzyżowej wyruszyli o godz. 16.30 z kaplicy pw. Miłosierdzia Bożego w Kiełkowicach. Następnie w "eskorcie" pojazdów strażackich przemaszerowali ulicą Turystyczną by później udać się ulicą Karlińską do kościoła parafialnego w Gieble. Wśród uczestników Drogi Krzyżowej byli też członkowie OSP, którzy towarzyszyli kolumnie na całej trasie przemarszu.
Do remizy Strażacy powrócili o godz. 18.50.


*********************************************************************** ***********************************************************************
2016-03-15

Kiełkowice ul. Sarnia - usunięcie zwisających konarów
Dnia 15 marca o godz. 14.05 zostaliśmy zadysponowani do usunięcia konarów, które niebezpiecznie zwisały nad jezdnią pod ciężarem mokrego śniegu. Działania zastępu polegały na usunięcie zwisających nad jezdnią gałęzi sosnowych. Do jednosti zastęp powrócił o godz. 15.00
W działaniach udział brały: OSP Kiełkowice
Działaniami dowodził: dh. Artur Olesik - OSP Kiełkowice


*********************************************************************** ***********************************************************************
2016-02-10

Kiełkowice ul. Pielgrzymów - usunięcie powalonych gałęzi i drzew
Dnia 10.02.2016r. o godzinie 17:40 nasza jednostka została zadysponowana do usunięcia z jezdni powalonych gałęzi oraz drzewa przy ulicy Pielgrzymów w Kiełkowicach. Działania SP polegały na usunięciu z jezdni gałęzi które blokowały przejazd samochodów. Po zakończeniu działań przy ulicy Pielgrzymów zostaliśmy zadysponowani do przysiółka Suliny ( Zawiercie ) celem sprawdzenia lokalnej drogi.
Działania zakończyliśmy o godz 18:50
W działaniach udział brały: OSP Kiełkowice
Działaniami dowodził: dh. Artur Olesik - OSP Kiełkowice


*********************************************************************** ***********************************************************************
2016-02-08

Kiełkowice ul. Turystyczna - usunięcie pozostałości po kolizji
Dnia 08.02.2016r. o godzinie 19:38 nasza jednostka została zadysponowana do uprzątnięcia jezdni po kolizji przy ulicy Turystycznej w Kiełkowicach. Po przybyciu na miejsce przystąpiono do porządkowania jezdni z elementów powypadkowych które znajdowały się bezpośrednio na drodze.
Działania zakończyliśmy o godz 20:15
W działaniach udział brały: OSP Kiełkowice
Działaniami dowodził: dh. Artur Olesik - OSP Kiełkowice


*********************************************************************** ***********************************************************************
2016-01-06

Zabezpieczenie trasy przemarszu Orszaku Trzech Króli
W dniu 6 stycznia strażacy z OSP w Kiełkowicach uczestniczyli w zabezpieczeniu trasy przemarszu Orszaku Trzech Króli. Orszak wyruszył ze skrzyżowania ulic Turystycznej i Karlińskiej. Na czas przemarszu strażacy zatrzymali ruch pojazdów na ulicy Turystycznej. Dodatkowo orszak prowadzony był przez samochód operacyjny Audi a kolumnę zamykał GLM Ford. Strażacy zakończyli działania po dotarciu orszaku do Kaplicy pw. Miłosierdzia Bożego w Kiełkowicach.