*********************************************************************** ***********************************************************************

2015-12-31

Zabezpieczenie pokazu pirotechnicznego
W Noc Sylwestrową 31 grudnia 2015 roku druhowie z OSP Kiełkowice uczestniczyli wraz druhami z OSP Ryczów w zabezpieczeniu pokazu pirotechnicznego przed MGDK w Ogrodzieńcu. Do zadań strażaków należało zabezpieczenie miejsca pokazu oraz uprzątnięcie pozostałości po odpaleniu sztucznych ogni. Zastęp powrócił do strażnicy o godzinie 2.00.


*********************************************************************** ***********************************************************************
2015-10-17

Udrożnienie przepustu - Kiełkowice ul. Starowiejska
W dniu 17 października druhowie z naszej jednostki w ramach ćwiczeń wewnętrznych oczyścili i udrożnili przepust wodny na skrzyżowaniu ulic Starowiejskiej i Turystycznej. Celem ćwiczeń było doskonalenie współpracy członków zastępu oraz prawidłowego zabezpieczenia miejsca prowadzenia działań ratowniczych.


*********************************************************************** ***********************************************************************
2015-10-12

Usuwanie powalonych drzew i krzewów - Kiełkowice-Giebło-Suliny-Sachalin
W dniu 12 października o godz. 16.11 zastęp OSP Kiełkowice został zadysponowany do usunięcia powalonych drzew i krzewów przy drodze Kiełkowice-Giebło. Po usunięciu wywrotów zostaliśmy przedysponowani na drogę łączącą Kiełkowice z dzielnicą Zawiercia-Suliny. Tutaj zastęp usunął kolejne drzewa i gałęzie stwarzające zagrożenie dla poruszających się pojazdów. Po zakończeniu działań w tym rejonie zostaliśmy przedysponowani do przysiółka Sachalin, aby i tutaj udrożnić lokalną drogę. Działania zakończyliśmy o godzinie 17.25.

Opady śniegu - Janiec Konrad Opady śniegu - Janiec Konrad Opady śniegu - Janiec Konrad


*********************************************************************** ***********************************************************************
2015-08-29

Zabezpieczenie Święta Gminy - Zamek w Podzamczu
W dniu 29 sierpnia druhowie z naszej jednostki uczestniczyli w zabezpieczeniu obchodów Święta Gminy Ogrodzieniec na zamku w Podzamczu. Razem z nami w zabezpieczeniu uczestniczyli druhowie z jednostek OSP: Giebło, Mokrus, Ogrodzieniec i Ryczów. Druhowie z OSP Mokrus tradycyjnie zabezpieczali parking dla pojazdów zaproszonych gości. Do zadań druhów z OSP Ogrodzieniec i Ryczów należało oświetlenie i zabezpieczenie wyjść awaryjnych oraz zasilenie linii gaśniczych przy scenie. Jednostki te wystawiły również patrole medyczne, złożone z druhów posiadających kurs KPP. Do zadań jednostek OSP Giebło i Kiełkowice należało zabezpieczenie pożarowe, zabezpieczenie pokazu pirotechnicznego oraz pełnienie dyżuru przy scenie w pobliżu linii gaśniczej i podręcznego sprzętu gaśniczego.
Podczas pokazu pirotechnicznego doszło do pożaru suchych traw za zamkiem. Na szczęście w pobliżu miejsca odpalania fajerwerków dyżurował samochód gaśniczy GBA STAR 266 z OSP Giebło i tylko dzięki błyskawiczenj akcji mieszanego zastępu nie dopuszczono do rozwoju pożaru. Po zakończeniu występów na scenie przystąpiono do pakowania sprzętu gaśniczego na pojazdy pożarnicze. Dopiero po północy jednostki uczestniczące w zabezpieczeniu powróciły do swoich siedzib.


*********************************************************************** ***********************************************************************
2015-08-10

Pożar hali magazynowej - Zawiercie ul. Obrońców Poczty Gdańskiej
Pożar hali - Paweł Sobczak W dniu 10 sierpnia o godz. 18.50 jednostka nasza została zadysponowana do pożaru hali magazynowej w Zawierciu przy ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej. Po kilku minutach byliśmy już na miejscu pożaru, gdzie rozwinęliśmy linię zasilającą drabinę mechaniczną. Następnie nasze działania polegały na dowożeniu wody z hydrantów zlokalizowanych na pobliskich osiedlach do miejsca prowadzenia działań gaśniczych.
Akcja od samego początku przebiegała w sposób zorganizowany i gruntownie przemyślany. W pierwszym rzucie na miejsce pożaru zostały zadysponowane zastępy JRG Zawiercie oraz jednostki OSP położone najbliżej miejsca pożaru. W drugim rzucie były alarmowane jednostki, które z racji swojej lokalizacji mogły w miarę szybko dotrzeć do miejsca prowadzenia działań gaśniczych. Następnie sukcesywnie alarmowano kolejne jednostki OSP oraz zastępy JRG z powiatów ościennych. Nad bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz zabezpieczenim miejsca pożaru czuwali funkcjonariusze KP Policji.

Więcej mteriałów poniżej.

Pożar hali - Paweł Sobczak Pożar hali - Paweł Sobczak Pożar hali - Wiadomości TVN24
Pożar hali w Zawierciu


*********************************************************************** ***********************************************************************
2015-08-09

Pożar lasu - Kiełkowice ul. Karlińska 3
W dniu 9 sierpnia o godz. 16.50 jednostka nasza została zadysponowana do ugaszenia pożaru lasu przy ulicy Karlińskiej 3. Razem z nami zadysponowano druhów z OSP Giebło. Jak się okazało od uderzenia pioruna zapaliły się zarośla przy słupie średniego napięcia. Dzięki szybkiej reakcji mieszkańców ogień zdołano ugasić przed przybyciem zastępów OSP. Ponieważ zaczął padać deszcz nie było konieczności dogaszania pogorzeliska. Zastępy OSP powróciły w strugach deszczu do remizy o godzinie 17.25.

Powrót z pożaru - Paweł Sobczak


*********************************************************************** ***********************************************************************
2015-07-28

Zerwane linie telekomunikacyjne - Kiełkowice ul. Wielka
W dniu 28 lipca o godz. 10.51 jednostka nasza została zadysponowana do zlokalizowania i zabezpieczenia miejsca, w którym zostały zerwane linie napowietrznej sieci przesyłowej. Jak się okazało została zerwana linia telekomunikacyjna przy wyjeździe z ulicy Wielkiej. Działania nasze polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia do czasu przybycia techników TP SA oraz kierowaniu ruchem. Zastęp powrócił do remizy o godz. 13.10.


*********************************************************************** ***********************************************************************
2015-07-25

Usunięcie wiatrołomu - Kiełkowice ul. Turystyczna
W dniu 25 lipca o godz. 18.43 jednostka nasza została zadysponowana do usunięcia wiatrołomu powalonego na budynek gospodarczy na skrzyżowaniu ulic Turystycznej i Wilczej. Po przybyciu na miejsce podjęto próbę usunięcia z dachu budynku wiatrołomu przy pomocy drabin znajdujących się na wyposażeniu samochodu GBA. Ponieważ podjęte próby nie przyniosły rezultatu dowodzący działaniami poprosił dyspozytora SKKP PSP w Zawierciu o zadysponowanie na miejsce zdarzenia drabiny mechanicznej. Po dojeździe drabiny mechanicznej usunięto powalony na dach budynku gospodarczego wiatrołom. Zastęp OSP Kiełkowice powrócił do remizy o godz. 20.50.

Usuniecie wiatrołomu - Sebastian Sobczak


*********************************************************************** ***********************************************************************
2015-07-24

Pożar lasu - Kiełkowice
W dniu 24 lipca o godz. 21.21 jednostka nasza została zadysponowana do zlokalizowania i ugaszenia pożaru lasu pomiędzy ulicą Żwirową a drogą do Giebła. Do zlokalizowania miejsca pożaru wyjechał zastę GBA. Rozwijający się pożar został zlokalizowany w lesie za piaskownią. W momencie dojazdu zastępu GBA ogień pojawił się już na koronach rosnących sosen. Druhowie błyskawicznie rozwinęli dwie linie gaśnicze w natarciurciu na palące się drzewa oraz poszycie prosząc jednocześnie o zadysponowanie na miejsce pożaru jednostki OSP Ogrodzieniec. Ponieważ jednostka OSP Ogrodzieniec nie zgłosiła gotowości po ogłoszeniu alarmu dyspozytor SKKP skierował na miejsce pożaru zastęp GBA JRG Zawiercie. Po przybyciu na miejsce zastępu JRG Zawiercie i przepompowaniu wody do samochodu GBA OSP Kiełkowice kontynuowano dogaszanie pogorzeliska. Zastęp OSP Kiełkowice powrócił do remizy o godzinie 22.24.


*********************************************************************** ***********************************************************************
2015-07-20

Poszukiwania osoby zaginionej - Podzamcze
W dniu 20 lipca o godz. 14.40 jednostka nasza została ponownie zadysponowana do poszukiwań osoby zaginionej. Do rejonu koncentracji przybyły jednostki OSP: Ogrodzieniec, Kiełkowice, Marciszów, Ryczów. Do poszukiwań przyłączyli się również członkowieJurajskiej Grupy GOPR. Z rejonu koncentracji jednostki udały się do miejscowości Podzamcze, gdzie prowadzono poszukiwania na nieużytkach po lewej stronie szosy do Kiełkowic. W następnym etapie zostały przeszukane lasy wzdłuż traktów leśnych prowadzących na Górę Birów oraz bunkry w okolicach Zuzanki. Ponieważ poszukiwania nie przynosiły rezultatów zdecydowano o przeczesaniu zarośli wzdłuż drogi prowadzącej do Bzowa oraz Ogrodzieńca. W tym czasie członkowie GOPR oraz druhowie OSP Ogrodzieniec prowadzili poszukiwania na Quadach po leśnych bezdrożach w okolicach Podzamcza. Przed zakończeniem poszukiwań przeczesano zarośla wzdłuż drogi prowadzącej do Kiełkowic. O godzinie 18.00 przerwano poszukiwania.


*********************************************************************** ***********************************************************************
2015-07-20

Poszukiwania osoby zaginionej - Podzamcze
W dniu 20 lipca o godz. 8.40 jednostka nasza została zadysponowana do poszukiwań osoby zaginionej. Rejon koncentracji został wyznaczony przy Posterunku Policji w Ogrodzieńcu. Na miejscu zbiórki stawiły się zastępy: OSP Kiełkowice, OSP Ogrodzieniec, OSP Giebło, OSP Ryczów oraz OSP Marciszów. Z rejonu koncentracji jednostki wyruszyły na poszukiwanie w rejonie zamku. Przeczesywane były nieużytki oraz place prywatnych właścicieli. Około południa poszukiwania zostały przerwane. Zastęp OSP Kiełkowice powrócił do remizy o godz. 12.00.


*********************************************************************** ***********************************************************************
2015-07-11

Pożar poszycia - Kiełkowice ulica Żwirowa
W dniu 11 lipca o godz. 12.20 otrzymaliśmy informację o pożarze poszycia w młodniku przy ulicy Żwirowej. Aby nie dopuścić do rozwoju pożaru do jego ugaszenia wyjechał samochód GBA z OSP Kiełkowice. Jednocześnie dyżurny SKKP zadysponował 2 samochody GBA z OSP Ogrodzieniec. Po dotarciu na miejsce pożaru został podany prąd wody w natarciu na źródło ognia. Przed przybyciem OSP Ogrodzieniec na miejsce pożaru wyjechał samochód GLM z OSP Kiełkowice, który zatrzymał przy pomocy tłumic ogień zmierzający w stronę drugiego młodnika a następnie uzupełnił obsadę GBA. Po dotarciu na miejsce pożaru pojazdów z OSP Ogrodzieniec udało się opanować sytuację. Następnie przystąpiono do dogaszania pogorzeliska. Zastępy OSP Kiełkowice powróciły do jednostki o godz. 13.25.


*********************************************************************** ***********************************************************************
2015-06-13

Pożar poszycia - Kiełkowice droga leśna na Siamoszyce
W dniu 13 czerwca o godz. 20.07 dyżurny SKKP PSP w Zawierciu zaalarmował naszą jednostkę w celu zlokalizowania zadymienia w lesie przy drodze leśnej na Siamoszyce. Na miejsce zdarzenia udał się zastęp GBA z OSP Kiełkowice. Ogień został zlokalizowany w odległości 2 km od skrzyżowania w sosonowym młodniku. Szybko okazało się, że mamy do czynienia nie z przypadkowym zaprószeniem ognia, ale z celowym podpaleniem, gdyż w pobliżu zlokalizowano 3 kolejne zarzewia. W związku z czym dowodzący działaniami poprosił o wsparcie. Na miejsce pożaru został zadysponowany zastęp GBA z OSP Giebło oraz GCBA z JRG Zawiercie. W celu sprawdzenia, czy nie ma kolejnych zarzewi ognia na drogę prowadzącą do przysiółka Sachalin został skierowany samochó operacyjny z OSP Kiełkowice. Od strony drogi na Sachalin zlokalizowano dwa kolejne zarzewia pożaru. Do ich ugaszenia został skierowany zastęp GBA z OSP Giebło, który musiał poruszać się po polach uprawnych. Przybyły na miejsce zastęp GCBA zasilił linię gaśniczą zbudowaną przez druhów z naszej jednostki. Niestety okazało się, że hydranty znajdujące się na ulicy Pielgrzymów są nieczynne, dlatego pojazdy pożarnicze musiały tankować się przy remizie OSP w odległości ok. 4 km od miejsca pożaru. Po ugaszeniu ognia przystąpiono do dogaszania pogorzeliska. Działania zostały zakończone o godzinie 21.35.


*********************************************************************** ***********************************************************************
2015-06-11

Pożar poszycia - Kiełkowice ulice Łąki, Żwirowa i Piaskowa
W dniu 11 czerwca około godz. 20.20 wracający do domu druhowie z OSP Mokrus zauważyli pożar poszycia w młodniku położonym przy ulicy Łąki. Natychmiast zaalarmowali jednostkę OSP Kiełkowice. Po przybyciu zastępu OSP Kiełkowice na miejsce pożaru został podany prąd wody w natarciu na palące się poszycie młodnika. W czasie prowadzonych działań gaśniczych druhowie z OSP Kiełkowice zostali poinformowani przez mieszkankę sołectwa o zadymieniu przy ulicy Żwirowej. W czasie dojazdu na miejsce nowego pożaru zastęp OSP Kiełkowice zauważył kolejne zadymienie nad lasem przy ulicy Piaskowej. W obu przypadkach działania straży polegały na ugaszeniu palącego się poszycia. Ponieważ pożary nie były przypadkowe dyżurny SKKP PSP w Zawierciu poinformował o podpaleniach funkcjonariuszy Policji. Zastęp powrócił do remizy o godznie 21.30.

Dojazd do pożaru przy ulicy Łąki


*********************************************************************** ***********************************************************************
2015-04-24

Pożar lasu - Ryczów ul. Basztowa
W dniu 24 kwietnia o godzinie 17.10 nasza jednostka została zadysponowana do ugaszenia pożaru lasu w Ryczowie, zlokalizowanego przy ulicy Basztowej. Na miejscu pożaru znajdowały się już 2 zastępy OSP Ogrodzieniec, zastępy z OSP Ryczów i Ryczów Kolonia. Zastęp OSP kiełkowice powrócił do strażnicy o godz. 18.30.


*********************************************************************** ***********************************************************************
2015-04-21

Pożar lasu - Kiełkowice ul. Piaskowa
W dniu 21 kwietnia o godzinie 20.32 nasza jednostka została zadysponowana do ugaszenia pożaru lasu pomiędzy drogą na Giebło a ulicą Turystyczną w Kiełkowicach. Jednocześnie z nami została zadysponowana jednostka OSP Giebło. Działania zastępów w pierwszej fazie polegały na dokładnym zlokalizowaniu pożaru i znalezieniu drogi dojazdowej. Następnie zastępy przystąpiły do utorowania drogi dojazdowej i rozwinięcia 2 linii gaśniczej w celu ugaszenia pożaru. W związku z utrudnionym dostępem do wody na miejsce pożaru został zadysponiwany zastęp OSP Ryczów. Jednostki zakończyły działania o godz. 22.28.


*********************************************************************** ***********************************************************************
2015-03-28

Zabezpieczenie Drogi Krzyżowej
W dniu 28 marca 2015 roku druhny i druhowie z naszej jednostki uczestniczyli w zabezpieczeniu Drogi Krzyżowej na trasie od Kaplicy pw. Miłosierdzia Bożego w Kiełkowicach do Kościoła Parafialnego w Gieble. Działania nasze polegały na kierowaniu ruchem drogowym na drogach publicznych oraz zabezpieczeniu logistycznym na trasie przemarszu. Droga Krzyżowa - Artur Olesik Droga Krzyżowa - Artur Olesik Droga Krzyżowa - Artur Olesik


*********************************************************************** ***********************************************************************
2015-03-26

Pożar nieużytków - Kiełkowice ul. Starowiejska
O godz. 19.00 został zauważony pożar nieużytków na polach w pobliżu lasu przy ulicy Starowiejskiej w Kiełkowicach. Do jego ugaszenia SKKP zadysponowało jednostkę OSP Kiełkowice. Działania zastępu polegały w pierwszej kolejności na utorowaniu drogi dojazdowej na miejsce pożaru. Następnie przy pomocy tłumic i jednego prądu wody przystąpiono do gaszenia pożaru. Do remizy zastęp powrócił o godz. 20.05.
Niespełna 2 godziny później SKKP otrzymało zgłoszenie o kolejnym pożarze nieużytków przy drodze na Giebło. Do jego ugaszenia zadysponowano druhów z OSP Giebło. Kolejne próby podpalenia zaczęły przypominać schemat z ubiegłego roku. Szkoda, że ludzka bezmyślność i głupota po raz kolejny wzięła górę nad zdrowym rozsądkiem. Ze swej strony zwracamy się z prośbą o udrożnienie dróg dojazdowych do pól i lasów. Czasem pokonanie kilkuset metrów zajmuje bardzo dużo cennego czasu. Kiełkowice ul. Starowiejska Kiełkowice ul. Starowiejska


*********************************************************************** ***********************************************************************
2015-03-21

Pożar trawy i młodnika - Ryczów ul. Leśna
O godz. 14.30 zastęp OSP Kiełkowice został zadysponowany do pożaru traw i młodnika w Ryczowie przy ulicy Leśnej. Po dotarciu na miejsce pożaru rozwinęliśmy dwie linie gaśnicze w natarciu na palącą się trawę i drzewa. Po zatrzymaniu pożaru wraz ze strażakami z JRG Zawiercie, OSP Ryczów i OSP Ryczów Kolonia przystąpiliśmy do dogaszania pożaru. Oprócz wyżej wymienionych jednostek w akcji uczestniczyły również 2 zastępy OSP Pilica. Nasi druhowie powrócili do remizy o godzinie 16.38. Ryczów ul. Leśna (Konrad Wojdas)) Ryczów ul. Leśna (Konrad Wojdas)) Ryczów ul. Leśna (Konrad Wojdas)) Ryczów ul. Leśna (Konrad Wojdas))


*********************************************************************** ***********************************************************************
2015-03-21

Pożar nieużytków - Kiełkowice ul. Żwirowa
Wracając z zabezpieczenia Święta Wiosny zauważyliśmy szybko rozwijający się pożar nieużytków przy ulicy Żwirowej w Kiełkowicach. Po zgłoszeniu pożaru do SKKP w Zawierciu druhny i druhowie przystąpili do gaszenia pożaru. Część sekcji przy pomocy tłumic podjęła próbę ugaszenia palących się nieużytków od strony boiska natomiast samochód gaśniczy podał prąd wody od strony piaskowni zapobiegając dalszemu rosprzetrzenianiu się ognia. Następnie przystąpiliśmy do dogaszania pojedynczych zarzewi ognia. Po zakończeniu akcji zastęp został przekierowany do pożaru na terenie Ryczowa.


*********************************************************************** ***********************************************************************
2015-03-21

Zabezpieczenie Święta Wiosny - MGDK Ogrodzieniec
święto Wiosny - 2015-03-21 W dniu 21 marca o godz. 12.30 druhowie z naszej jednostki wyjechali do zabezpieczenia Święta Wiosny zorganizowanego w ramach Uniwersytetu Dziecięcego przez Miejsko-Gminny Dom Kultury w Ogrodzieńcu. Strażacy pomagali na trasie przemarszu dzieci oraz podczas topienia marzanny. Dużym zainteresowaniem dzieci cieszył się samochód strażacki STAR 244 GBA 2,5/16. Była okazja do przymierzenia hełmów, zapoznania się ze sprzętem znajdującym się na wyposażeniu pojazdu oraz do pamiątkowych zdjęć. Około godziny 13.45 zastęp wyruszył w drogę powrotną do Kiełkowic. święto Wiosny - 2015-03-21


*********************************************************************** ***********************************************************************
2015-01-31

Pożar domu - Kiełkowice ul. Turystyczna
W dniu 31 stycznia o godz. 14.24 otrzymaliśmy informację o pożarze budynku przy ulicy Turystycznej. Po otrzymaniu powiadomienia zaalarmowaliśmy druhów JOT z wykorzystaniem systemu selektywnego wywołania. Po dotarciu na miejsce pożaru zastaliśmy już 2 zastępy JRG PSP Zawiercie, które przystąpiły do podania 1 prądu wody w natarciu na palącą się kotłownię. Wkrótce na miejsce pożaru dotarli druhowie z OSP Ogrodzieniec i Giebło oraz Pogotowie Energetyczne. Dalsze działania polegały na oddymieniu pomieszczeń oraz uprzątnięciu miejsca pożaru. Działania zostały zakończone o godz. 18.25.
Jesteśmy zdziwieni faktem, że jednostka nasza nie jest dysponowana przez SKKP do pożaru na terenie naszej miejscowości, tym bardziej, że jesteśmy wyposażeni w system selektywnego wywołania a więc dysponujemy takim samym systemem alarmowania jak jednostki włączone do KSRG.


*********************************************************************** ***********************************************************************
2015-01-11

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
W dniu 11 stycznia od godz. 14.30 druhowie z naszej jednostki uczestniczyli w zabezpieczeniu XXIII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który był zorganizowany przez druhów z OSP Ogrodzieniec. Oprócz gospodarzy i naszej jednostki w zabezpieczeniu uczestniczyli również druhowie z OSP Ryczów.
W czasie licytacji nasi druhowie wylicytowali za kwotę 120 zł. maskotkę Misia-Strażak, a później za kwotę 190 zł Puchar XXIII Finału WOŚP.
W godzinach południowych druhowie z OSP Ogrodzieniec, Giebło, Gulzów i Mokrus uczestniczyli w zabezpieczeniu biegu, który odbywał się pod hasłem: "Policz się z cukrzycą".