*********************************************************************** ***********************************************************************

2014-11-25

Gotowość bojowa
W dniu 25 listopada o godz. 15.24 w jednostce OSP Kiełkowice został ogłoszony alaram bojowy z wykorzystaniem systemu DSP-50, który uruchomił syrenę alarmową oraz terminal DTG-53. Dzięki tej formie alarmowania na telefony ratowników należących do JOT zostały wysłane smsy alarmowe.
Po przybyciu do remizy, okazało się, że tym razem jest to kontrola gotowości bojowej prowadzona przez pracowników Komendy PSP w Zawierciu. Kontroli podlegał czas osiągnięcia pełnej gotowości bojowej oraz sprawdzenie sprzętu ochrony przeciwpożarowej.
System selektywnego wywołania został zainstalowany w naszej jednostce 22 września dzięki staraniom Komendanta Miejsko-Gminnego druha Henryka Karcza oraz dofinansowaniu z budżetu Gminy Ogrodzieniec. Pozwoli on naszej jednostce na szybsze reagowanie w sytuacji zagrożenia.


*********************************************************************** ***********************************************************************
2014-08-23

Zabezpieczenie imprezy masowej
W dniu 23 sierpnia druhowie z naszej jednostki od godziny 16.00 uczestniczyli w zabezpieczeniu przeciwpożarowym imprezy masowej na zamku w Podzamczu. Oprócz naszej sekcji w zabezpieczeniu uczestniczyły zastępy OSP Ryczów Kolonia oraz OSP Mokrus.
Do swoich macierzystych jednostek zastępy powróciły o godz. 23.30.


*********************************************************************** ***********************************************************************
2014-06-09

Pożar opon - Kiełkowice
W dniu 9 czerwca o godz. 19.30 zostaliśmy zadysponowani do pożaru opon w miejscowości Kiełkowice. Działania nasze polegały na podaniu prądu wody na palące się opony i suchą trawę. Następnie przystąpiliśmy do przelewania pogorzeliska. Do remizy powróciliśmy o godz. 20.20.
Szkoda, że tradycja palenia "sobótek" w drugi dzień Zielonych Świąt, przyćmiła zdrowy rozsądek. Wydaje się, że palenie sterty opon nie należy do działań ekologicznych a niewątpliwie stwarza duże zagrożenie pożarowe.


*********************************************************************** ***********************************************************************
2014-05-24

Powalony konar na jezdni - Kiełkowice
W dniu 24 maja o godzinie 17.08 zostaliśmy zadysponowani do usunięcia powalonego na ulicę Karlińską konaru drzewa. Na miejsce zdarzenia dotarliśmy o godzinie 17.15. Razem z nami na miejsce zdarzenia przybyli druhowie z OSP Karlin. Do remizy powróciliśmy o godzinie 17.35.


*********************************************************************** ***********************************************************************
2014-04-12

Zabezpieczenie logistyczne ćwiczeń KSRG - Ogrodzieniec 2014
W dniu 12 kwietnia 2014 roku druhowie z naszej jednostki uczestniczyli w zabezpieczeniu logistycznym ćwiczeń XV Kompanii Odwodowej oraz jednostek włączonych do KSRG z terenu Powiatu Zawierciańskiego. Naszą strażnicę opóściliśmy wczesnym rankiem a do strażnicy powróciliśmy o godz. 19.30.

W zabezpieczeniu logistycznym opróćz druhów z naszej jednostki uczestniczyli druhowie z OSP: Ryczów, Ryczów Kolonia, Podzamcze, Gulzów i Mokrus. Natomiast druhowie z OSP Giebło, Ryczów i Ogrodzieniec brali udział w ćwiczeniach, których organizatorem była PSP w Zawierciu. Ponieważ ćwiczenia miały miejsce na terenie Gminy Ogrodzieniec rolę gospodarza pełnił Komendant Miejsko-Gminny druh Henryk Karcz wraz z Zarządem Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Ogrodzieńcu.

Więcej o ćwiczeniach pod adresem: Ćwiczenia KSRG


*********************************************************************** ***********************************************************************
2014-03-14

Pożar lasu - Kiełkowice
W dniu 14 marca o godz. 18.45 otrzymaliśmy informację o pożarze nieużytków przy ulicy Starowiejskiej. Zanim dotarliśmy na miejsce pożaru niezbędne było utorowanie drogi dojazdowej poprzez wycięcie drzew i gałęzi. Po dojeździe na miejsce ogień przeniósł się już na las. Działania naszego zastępu polegały na podaniu dwóch prądów wody w natarciu na boki pożaru. Dodatkowo poprosiliśmy o zadysponowanie kolejnych zastępów. Na miejsce pożaru dotarły kolejne jednostki, przy pomocy których udało się szybko opanować pożar. W akcji uczestniczyły: JRG Zawiercie oraz jednostki OSP Żerkowice, Kromołów i Bzów. Do strażnicy powróciliśmy o godz. 19.50.


*********************************************************************** ***********************************************************************
2014-03-11

Pożar trawy - Kiełkowice
W dniu 11 marca o godz. 19.05 zostaliśmy zadysponowani do pożaru trawy przy drodze na Suliny. W działaniach oprócz naszej jednostki uczestniczyli strażacy z OSP Żerkowice. Do strażnicy powróciliśmy o godz. 19.45.


*********************************************************************** ***********************************************************************
2014-03-10

Pożar trawy - Ogrodzieniec
W dniu 10 marca o godz. 13.10 zostaliśmy zadysponowani do pożaru trawy w Ogrodzieńcu. Po dotarciu na miejsce za pomocą sprzętu podręcznego nasi strażacy gasili zarzewia ognia w miejscu, gdzie dojazd samochodami nie był możliwy. W akcji, oprócz naszegj jednostki, udział brały: JRG Zawiercie - 2 zastępy, OSP Ogrodzieniec, OSP Giebło, OSP Kromołów, OSP Bzów. Do remizy powróciliśmy o godz. 14.40.


*********************************************************************** ***********************************************************************
styczeń - luty 2014

Akcja zima
Za oknem kalendarzowa i astronomiczna zima, ale dla druhów z OSP Kiełkowice zimowe miesiące nie różnią się niczym szczególnym od pozostałych miesięcy w roku. Może z jednym wyjątkiem, rzadziej jesteśmy wzywani do działań ratowniczo-gaśniczych. Jednakże czynnie uczestniczymy w życiu Gminy Ogrodzieniec i lokalnej społeczności.
14 stycznia 2014 roku druhowie z OSP Kiełkowice uczestniczyli w zabezpieczeniu WOŚP w Ogrodzieńcu. Druhowie z OSP Ogrodzieniec przygotowali pokaz ratownictwa technicznego, który jak zawsze cieszył się dużym zainteresowaniem. W zabezpieczeniu uczestniczyli również druhowie z OSP Giebło, Gulzów, Mokrus, Podzamcze, Ryczów i Ryczów Kolonia.
25 stycznia druhowie prowadzili prace porządkowe wewnątrz remizy, przygotowując między innymi "salę treningową" przed planowanym turniejem Tenisa Stołowego, który odbędzie się 22 lutego w Szkole Podstawowej w Gieble. 1 marca odbędzie się turniej w halowej piłce nożnej, w którym również wystarują druhowie z OSP Kiełkowice.
Opady śniegu zmobilizowały druhów do ciągłego odśnieżania wyjazdu dla samochodów pożarniczych i nie tylko. W minioną sobotę druhowie odśnieżyli również plac przed kaplicą w Kiełkowicach.
Nie zapominamy również o tym co jest najważniejsze dla każdej jednostki OSP. Kierowca-mechanik wraz z naczelnikiem dbają o to, aby w każdej chwili samochody pożarnicze były gotowe do wyjazdu a posiadany sprzęd był przepalony i gotowy do użycia.
W imieniu swoim własnym oraz Zarządu OSP w Kiełkowicach chciałbym podziękować wszystkim druhom, którzy w minionym okresie uczestniczyli w zabezpieczeniu WOŚP oraz w pracach porządkowych. Myślę, że nie stanie się nic złego jeśli wymienię ich nazwiska:

Mędrecki Piotr
Olesik Artur
Sobczak Paweł
Sobczak Sebastian
Kaleta Stanisław
Szczepanek Sandra
Chudek Karolina
Olesik Karina
Janiec Konrad
Janiec Dawid
Biały Adam
Kowalski Władysław
Jurczak Józef
Chudek Jan
Chudek Mateusz
Jurczak Kacper

Mam nadzieję, że czas spędzony w remizie oraz udział w turniejach będzie służył integracji druhów z naszej jednostki, dzięki czemu remiza stanie się miejscem, do którego będziemy chętnie przychodzić. Przed nami zebranie sprawozdawcze, na które już dziś wszystkich serdecznie zapraszam. Brak munduru w tym wypadku nie jest żadnym usprawiedliwieniem.

Prezes OSP Kiełkowice Jan Chudek