*********************************************************************** ***********************************************************************

2012-08-25

Interwencja nr 13

Kiełkowice - pożar ścierniska
O godz. 9.53 otrzymaliśmy z PSK polecenie wyjazdu do palącej się słomy na ściernisku. Po dotarciu na miejsce zastaliśmy właściciela, który próbował ugaścić pożar. Działania nasze polegały na podaniu prądu wody na palącą się słomę oraz gaszeniu ścierniska za pomocą tłumic. Do remizy wróciliśmy o godz. 10.40.


*********************************************************************** ***********************************************************************

2012-07-19

Interwencja nr 12

Kiełkowice - usuwanie powalonych drzew
O godz. 16.23 wyjechaliśmy do usunięcia powalonego drzewa na ulicy Karlińskiej w Kiełkowicach. W drodze powrotnej do remizy usunęliśmy kolejne powalone drzewo na ulicy Łąki. Do remizy powróciliśmy o godz. 16.55.


*********************************************************************** ***********************************************************************

2012-07-11

Interwencja nr 11

Sachalin - porządkowanie drogi
O godz. 18.40 wyjechaliśmy do porządkowania ulicy Sarniej na Sachalinie. Działania nasze polegały na usunięciu zalegającej na drodze w trzech miejscach sporej warstwy mułu i kamieni. Do remizy powróciliśmy o godz. 19.35.


*********************************************************************** ***********************************************************************

2012-05-25

Interwencja nr 10

Ryczów - pożar młodnika
O godz. 22.21 otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze młodnika w Ryczowie. Dzięki nowemu systemowi alarmowania po 5 minutach byliśmy już w drodze do miejsca pożaru. Po przybyciu na miejsce podaliśmy wodę do linii pociągniętej przez druhów z Ogrodzieńca. Po dogaszeniu pogorzeliska o godz. 23.55 powróciliśmy do remizy. W akcji oprócz naszej jednostki uczestniczyły: JRG Zawiercie oraz jednostki OSP Ryczów, Ogrodzieniec, Giebło.


*********************************************************************** ***********************************************************************

2012-05-08

Ćwiczenia wewnętrzne

Kiełkowice
W ramach doskonalenia umiejętności naszych strażaków w dniu dzisiejszym w naszej jednostce miały miejsce ćwiczenia wewnętrzne. Schemat ćwiczeń zakładał pożar lasu a wiejący wiatr powodował rosprzestrzenianie się ognia w kierunku pobliskich zabudowań. Zadanie zastępu polegało na podaniu prądu wody w osłonie pobliskich zabudowań oraz dwóch prądów wody na "palący się" zagajnik.

Zgodnie z założeniami o godz. 18.00 został ogłoszony alarm. Od tej pory mierzony był czas osiągnięcia pełnej gotowości bojowej oraz dotarcia do miejsca pożaru. Po dotarciu na miejsce akcji przy ulicy Pielgrzymów analizowaliśmy zachowanie się poszczególnych druhów podczas rozwijania linii gaśniczych oraz prowadzenia samej akcji ratowniczo-gaśniczej.

Po powrocie do remizy przyszedł czas na podsumowanie ćwiczeń oraz uwagi odnośnie przebiegu "akcji". Ćwiczenia były również okazją do sprawdzenia sprzętu znajdującego się na wyposażeniu samochodu bojowego. Biorąc pod uwagę całość przebiegu akcji można powiedzieć, że zakładany cel został osiągnięty.


*********************************************************************** ***********************************************************************

2012-04-21

Interwencja nr 9

Podzamcze - pożar trawy
O godz. 10.28 zostaliśmy wezwani do pożaru trawy przy zamku w miejscowości Podzamcze. Po dotarciu na miejsce podaliśmy wodę do linii gaśniczej rozciągniętej przez strażaków z OSP Ogrodzieniec. Po dogaszeniu pogorzeliska razem z pozostałymi jednostkami opuściliśmy miejsce pożaru. Do remizy powróciliśmy o godz. 11.50. W akcji uczestniczyły jednostki OSP: Kiełkowice, Ogrodzieniec, Giebło.


*********************************************************************** ***********************************************************************

2012-03-21

Ćwiczenia wewnętrzne

W dniu dzisiejszym odbyły się w naszej jednostce ćwiczenia wewnętrzne. Celem ćwiczeń było sprawdzenie czasu potrzebnego od ogłoszenia alarmu do osiągnięcia gotowości bojowej. W ramach ćwiczeń udaliśmy się na ulicę Łąki, gdzie strażacy doskonalili swoje umiejętności w gaszeniu pożarów.

Po powrocie do remizy dokonaliśmy przeglądu sprzętu znajdującego się na wyposażeniu wozu bojowego.


*********************************************************************** ***********************************************************************

2012-03-10

Interwencja nr 8

Dostarczenie wody dla mieszkańców
W dniu dzisiejszym po raz kolejny w godzinach od 11.30 do 13.20 dostarczaliśmy wodę dla mieszkańców Sachalinu. Dostarczanie wody będziemy kontynuować, aż do chwili kiedy mieszkańcy będą mogli korzystać z rurociągu.


*********************************************************************** ***********************************************************************

2012-03-07

Interwencja nr 7

Dostarczenie wody dla mieszkańców
W dniu dzisiejszym od godziny 15.45 do 17.20 dostarczaliśmy wodę do gospodarstw i domostw w Sachalinie.


*********************************************************************** ***********************************************************************

2012-03-03

Interwencja nr 6

Dostarczenie wody dla mieszkańców
W dalszym ciągu dostarczamy wodę dla mieszkańców ulicy Sarniej, Sachalinu i ulicy Łąki. W dniu dzisiejszym wyjechaliśmy o godz. 11.30 a do remizy powróciliśmy o godz. 13.20.


*********************************************************************** ***********************************************************************

2012-02-29

Interwencja nr 5

Dostarczenie wody dla mieszkańców
W dniu 29 lutego od godz. 16.00 do 17.30 nasza jednostka po raz kolejny dostarczyła wodę mieszkańcom ulicy Sarniej, Sachalinu oraz ulicy Łąki.


*********************************************************************** ***********************************************************************

2012-02-25

Interwencja nr 4

Dostarczenie wody dla mieszkańców
W dniu 25 lutego od godz. 11.55 do 14:15 nasza jednostka po raz kolejny dostarczała wodę mieszkańcom ulicy Sarniej, Sachalinu oraz ulicy Łąki. Mimo poprawy pogody w dalszym ciągu część mieszkańców naszej miejscowości nadal nie ma bieżącej wody. Staramy się docierać wszędzie, gdzie jest to konieczne. Jednak w dlaszym ciągu są miejsca, gdzie dojazd naszym Starem nie jest możliwy. Sachalin, A.Olesik


*********************************************************************** ***********************************************************************

2012-02-21

Interwencja nr 3

Dostarczenie wody dla mieszkańców
W dniu 21 lutego o godz. 14.00 wyjechaliśmy, aby po raz kolejny dostarczyć wodę mieszkańcom ulicy Sarniej oraz Sachalinu. Niestety z powodu bardzo trudnych warunków panujących na ulicy Piaskowej i Więcki nie było możliwe dostarczenie wody dla tych mieszkańców. Do remizy powróciliśmy o godz. 15.55. Ponieważ nie mamy ogrzewanego garażu zbiornik napełniamy przed każdym wyjazdem a po każdej akcji musimy zadbać o to, aby wypuścić wodę ze wszystkich zaworów. Być może kiedyś w przyszłości nasz Star będzie garażował w bardziej komfortowych warunkach. Tankowanie wozu przy remizie zdj A.Olesik


*********************************************************************** ***********************************************************************

2012-02-18

Interwencja nr 2

Dostarczenie wody dla mieszkańców
W dniu 18 lutego o godz. 12.45 wyjechaliśmy, aby po raz drugi dostarczyć wodę mieszkańcom ulicy Sarniej oraz Sachalinu. W tym dniu podjęliśmy próbę dostarczenia wody również na ulicę Piaskową i ulicę Więcki. Dojazd do mieszkańców ulicy Piaskowej i Więcki był możliwy tylko dzięki umiejętnościom naszego kierowcy. Do remizy powróciliśmy o godz. 15.55. Sachalin, A.Olesik


*********************************************************************** ***********************************************************************

2012-02-16

Interwencja nr 1

Dostarczenie wody dla mieszkańców
W dniu 16 lutego o godz. 16.00 wyjechaliśmy, aby dostarczyć wodę mieszkańcom ulicy Sarniej oraz Sachalinu. Kilkudziesięciu mieszkańców zostało pozbawionych bieżącej wody z powodu awarii rurociągu. Do remizy powróciliśmy o godz. 18.30. Ulica Sarnia, A.Olesik


*********************************************************************** ***********************************************************************

2012-01-08

Zabezpieczenie WOŚP w Ogrodzieńcu
WOŚP 2012-01-08 W dniu

2012-01-08 druhowie z naszej jednostki od wczesnych godzin porannych uczestniczyli w zabezpieczeniu XX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Ogrodzieńcu. Wraz z innymi jednostkami z terenu gminy Ogrodzieniec zabezpieczali teren imprezy na Placu Piłsudskiego a później na placu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. Pokaz ratownictwa drogowego przeprowadzili druhowie z OSP w Ogrodzieńcu, którzy mieli okazję zaprezentować nowego quada z przyczepą do transportowania poszkodowanych. Najmłodsi mogli podziwiać kolekcję samochodów pożarniczych a mieszkańcy mieli możliwość zobaczyć przedmioty przeznaczone na aukcję oraz dokonać pomiaru stężenia glukozy we krwi.

W tym samym czasie nasi wolontariusze na placu przy Kościele Filialnym w Kiełkowicach prowadzili zbiórkę pieniędzy do puszek. Po zakończonej mszy przenieśli się do Ogrodzieńca w okolice Placu Piłsudskiego. Dzięki hojności darczyńców naszym wolontariuszom udało się zebrać

kwotę 776,57 zł

która w całości została przekazana na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Nasi druhowie wraz z kolegami z OSP: Ogrodzieniec, Giebło, Mokrus, Gulzów, Ryczów, Ryczów Kolonia mimo niesprzyjającej pogody do późnych godzin wieczornych pilnowali terenu imprezy dbając o porządek i bezpieczeństwo nielicznych mieszkańców naszej gminy, którzy przybyli na plac przy Domu Kultury. Na mieszkańców gminy, których nie przestraszyły warunki pogodowe czekały występy zespołów mzycznych, orkiestr dętych i chórów. Każdy z mieszkańców mógł skosztować żurku ze strażackiej kuchni polowej, zakupić ciasto czy też napić się gorącej kawy i herbaty. Każdy z uczestników mógł też wziąć udział w aukcji i stanąć do licytacji przedmiotów, które trafiły do organizatorów WOŚP.

W imieniu Zarządu OSP w Kiełkowicach pragnę podziękować mieszkańcom naszego sołectwa, którzy wsparli konto WOśP. Składam podziękowania ks. Proboszczowi Krzysztofowi, że zezwolił na zbiórkę pieniędzy na terenie przyległym do Kościoła Filialnego. Nie sposób pominąć naszych młodych wolontariuszy: Mateusza, Aleksandry, Juli, Katarzyny i Karoliny, którzy prowadzili zbiórkę do puszek i być może zasilą szeregi naszej jednostki. Dziękuję również Pani Marioli Grzesiak, która przekazała naszej jednostce obraz, który został sprzedany na aukcji oraz druhnie Elżbiecie i mojej małżonce Joannie, które piekły ciasta na WOŚP. Na koniec dziękuję druhom strażakom, którzy cały dzień mimo deszczu i chłodu byli w Ogrodzieńcu zabezpieczając teren imprezy aż do późnych godzin wieczornych.


J.Ch.

*********************************************************************** ***********************************************************************