Jednostka nasza zrzesza 56 członków w tym:
- 9 honorowych
- 31 czynnych
- 8 kobiet
- 3 członków wspierających
- 5 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej

Zarząd OSP Kiełkowice

Prezes Zarządu - Jan Chudek
Naczelnik Straży - Artur Olesik
Wiceprezes Zarządu - Henryk Karcz
Wiceprezes Zarządu - Piotr Mędrecki
Zastępca Naczelnika - Paweł Sobczak
Sekretarz - Joanna Chudek
Skarbnik - Stanisław Kaleta
Gospodarz - Sebastian Sobczak
Członek Zarządu - Konrad Janiec

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Marcel Kaziród
Sekretarz - Angelika Szymalak
Członek - Adam Biały
Zdjęcia z zebrania sprawozdawczo-wyborczego udostępniła Iwona Rajca.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze 19 marca 2016 Zebranie sprawozdawczo-wyborcze 19 marca 2016