Jednostka nasza zrzesza 58 członków w tym:
- 9 honorowych
- 28 czynnych
- 8 kobiet
- 1 członka wspierającego
- 13 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej

Zarząd OSP Kiełkowice

Prezes Zarządu - Jan Chudek
Naczelnik Straży - Artur Olesik
Wiceprezes Zarządu - Karcz Henryk
Wiceprezes Zarządu - Piotr Mędrecki
Zastępca Naczelnika - Paweł Sobczak
Sekretarz - Joanna Chudek
Skarbnik - Stanisław Kaleta
Gospodarz - Sebastian Sobczak
Członek Zarządu - Konrad Janiec

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Marcel Kaziród
Sekretarz - Angelika Szymalak
Członek - Adam Biały
Zdjęcia z zebrania sprawozdawczo-wyborczego udostępniła Iwona Rajca.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze 19 marca 2016 Zebranie sprawozdawczo-wyborcze 19 marca 2016