Jednostka nasza zrzesza 57 członków w tym:
- 9 honorowych
- 38 czynnych w tym 8 kobiet
- 4 członków wspierających
- 6 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej

Zarząd OSP Kiełkowice

Naczelnik Straży - Artur Olesik
Wiceprezes Zarządu - Piotr Mędrecki
Zastępca Naczelnika - Paweł Sobczak
Skarbnik - Stanisław Kaleta
Gospodarz - Sebastian Sobczak
Członek Zarządu - Konrad Janiec

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Marcel Kaziród
Sekretarz - Angelika Szymalak
Członek - Adam Biały
Zdjęcia udostępniła druhna Iwona Rajca.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze 16 marca 2019 Przekazanie zestawu PSP R-1