V Święto KiełkowicW tym roku już po raz piąty 18 sierpnia odbył się festyn rodzinny, który od samego początku nosi nazwę Święta Kiełkowic. Inicjatorką pierwszego festynu była Elżbieta Stanek. Od dwóch lat festyn organizuje obecny sołtys Anna Szlachta. Jest to okazja do dobrej zabawy w gronie mieszkańców i przybyłych gości. Impreza jest możliwa przede wszystkim dzięki hojności sponsorów oraz bezinteresownym zaangażowaniu organizatorów.

Tak jak co roku na scenie występowały koła gospodyń wiejskich, chór seniora, zespół Mażoretek Fantazja oraz orkiestra dęta z Giebła. Nie mogło zabraknąć również zawodów sportowych. W tym roku po raz pierwszy zamiast biegu jurajskiego odbyły się zawody w „jeździe na nartach”. Na 5 startujących drużyn 2 pierwsze miejsca należały do strażaków z OSP Kiełkowice i to właśnie oni odebrali pamiątkowe medale z rąk Wicewojewody Śląskiego Stanisława Dąbrowy oraz Kierownika Biura Powiatowego ARiMR . Nagrodę za 3 miejsce ufundowała radna Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Zofia Skóra. Jednak w konkursie tym najważniejsza była dobra zabawa.

Jak co roku na festynie nie mogło zabraknąć pokazów strażackich. Przed rozpoczęciem pokazu strażacy ochotnicy uczcili poprzez włączenie sygnałów alarmowych pamięć zmarłego druha Wiesława Szlachty, który przez wiele lat pełnił funkcję Naczelnika. Następnie zgromadzeni goście mogli zobaczyć kawałek historii. Strażacy ochotnicy zaprezentowali rozwinięcie linii gaśniczych z wykorzystaniem motopompy PO5 M800. Następnie żeńska młodzieżowa drużyna pożarnicza działająca przy OSP Kiełkowice zaprezentowała rozwinięcie linii gaśniczych z samochodu bojowego Star 244. Niestety po zakończeniu pokazów zabrakło chętnych „cywilów”, którzy podjęliby się rozwinięcia linii gaśniczych. Nie brakło natomiast chętnych, szczególnie wśród najmłodszych, do obejrzenia samochodu bojowego oraz podania wody z działka (oczywiście pod opieką strażaków).

A skoro mowa o najmłodszych to przez cały czas trwania festynu mogli korzystać z kul wodnych, czy zjeżdżalni oraz innych atrakcji. Starsi mogli podziwiać rękodzieła miejscowych artystów czy skosztować nalewek. Można było się posilić przy grillu czy zjeść talerz smakowitych duszaków. A ponieważ pogoda dopisała więc można było bawić się do późnych godzin nocnych przy muzyce zespołu Matrix.

W imieniu Zarządu OSP Kiełkowice chciałbym podziękować Pani Sołtys Annie Szlachta za chęć kontynuowania tradycji Święta Kiełkowic. Ale słowa pochwały należą się również wszystkim strażakom z OSP Kiełkowice, którzy poświęcili swój czas i zaangażowali się w przygotowanie festynu oraz prace porządkowe po zakończeniu imprezy. Podziękowania kieruję również członkom Rady Sołeckiej oraz wszystkim mieszkańcom zaangażowanym w organizację Święta Kiełkowic. Dziękuję wszystkim sponsorom, artystom, orkiestrze i zaproszonym gościom, którzy przybyli na nasze święto. Na koniec chciałbym podziękować mieszkańcom naszej miejscowości za liczne przybycie.*********************************************************************** ***********************************************************************

Zawody sportowo-pożarnicze

W dniu 22 lipca na boisku sportowym w Gieble odbyły się Zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Ogrodzieniec. Zawody rozpoczęły się od przemarszu drużyn spod budynku remizy na boisko sportowe. Po odegraniu hymnu państwowego i podniesieniu flagi na maszt drużyny rozpoczęły przygotowanie do sztafety. Jako pierwsza wystartowała Młodzieżowa Żeńska Drużyna Pożarnicza z OSP Kiełkowice. Następnie do rywalizacji przystąpiły drużyny seniorów. Po ukończeniu sztafety na pierwszym miejscu uplasowała się drużyna OSP Ryczów Kolonia. Jednak różnice czasowe pomiędzy poszczególnymi drużynami były bardzo niewielkie zatem o ostatecznych wynikach miały zadecydować ćwiczenia bojowe.

Po krótkiej przerwie, w czasie której grała orkiestra dęta działająca przy OSP Giebło, drużyny rozpoczęły przygotowania do „bojówki”. Jako pierwsza do startu przygotowywała się żeńska drużyna z OSP Kiełkowice. Jak się okazało zawodniczki walczyły nie tylko ze stresem, ale i również z kaprysami sprzętu, jakim dysponowała jednostka z Kiełkowic. Na szczęście sprzęt udało się uruchomić i dziewczyny mogły wystartować w „bojówce” w której uzyskały czas 59 sek. Biorąc pod uwagę wiek zawodniczek osiągnięty przez nie wynik należy uznać za spory sukces. Następnie rozpoczęła się rywalizacja wśród seniorów. Tak jak na sztafecie tak i w „bojówce” bezkonkurencyjna okazała się drużyna z OSP Ryczów Kolonia i to ona zajęła I miejsce. Na przeciwległym biegunie znalazła się drużyna z OSP Kiełkowice gdzie drobny błąd pozbawił druhów szans na zajęcie miejsca w czołówce.

Ostateczna klasyfikacja przedstawiała się następująco:

Grupa A (męskie drużyny pożarnicze):

1) OSP RYCZÓW KOLONIA

2) OSP OGRODZIENIEC

3) OSP MOKRUS

4) OSP GULZÓW

5) OSP GIEBŁO

6) OSP RYCZÓW

7) OSP KIEŁKOWICE

Grupa C II (żeńskie młodzieżowe drużyny pożarnicze):

1) OSP KIEŁKOWICE

Należy podkreślić, że każda z drużyn uczestniczących w zawodach nie wróciła do siebie z pustymi rękami. Uczestnicy z rąk Komendanta Miejsko-Gminnego otrzymali sprzęt, który będzie służył druhom podczas prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych.

Jednak nie był to jeszcze koniec emocji. Drużyny przystąpiły do zmagań w „Bezpiecznej jeździe do akcji” oraz „Musztrze”. W pierwszej konkurencji triumfowali druhowie z Giebła. Drugą z powodu „awarii sprzętu” przerwano a sędziowie zdecydowali o przekazaniu statuetki dla Żeńskie Drużyny Pożarniczej z OSP Kiełkowice.

Na koniec należy pogratulować zwycięzcom i życzyć powtórzenia wyniku na zawodach powiatowych. Jednak słowa uznania należą się każdej z drużyn za zaangażowanie i trud włożony w przygotowanie do zawodów. Składam również podziękowanie Żeńskiej Drużynie Pożarniczej z OSP Kiełkowice, która zaprezentowała się bardzo przyzwoicie. Być może w następnych zawodach będzie miała z kim konkurować. A okazja do rewanżu już za 2 lata.*********************************************************************** ***********************************************************************

Ocalić od zapomnienia ....

Pamięci Doroty Mikody


*********************************************************************** ***********************************************************************

Akcja dostarczania wody mieszkańcom

W dniach od 16 lutego do 10 marca nasza jednstka dostarczała wodę mieszkańcom ulicy Sarniej i Sachalinu. W sumie wyjeżdżaliśmy 8 razy i dostarczyliśmy 12 beczek wody. Wyrażamy uznanie dla mieszkańców pozbawionych bieżącej wody, ponieważ bardzo szybko zorganizowali sobie beczki o dużej pojemności, co sprawiło, że akcja dostarczania wody przebiegała bardzo sprawnie.

W imieniu Zarządu OSP w Kiełkowicach dziękuję wszystkim druhom, na czele z kierowcami, którzy bezinteresownie uczestniczyli w akcji dostarczania wody.


*********************************************************************** ***********************************************************************

Zebranie sprawozdawcze

W dniu 4 lutego 2012 w remizie OSP w Kiełkowicach odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2011. W zebraniu oprócz druhów z naszej jednostki uczestniczyli zaproszeni goście między innymi: Anna Szlachta sołtys Kiełkowic, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP dh Andrzej Mikulski, Komendant Miejsko-Gminny dh Henryk Karcz, Wiceprezes Oddziału dh Krzysztof Błoch, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Miejsko-Gminnego dh Zdzisław Mogiła oraz Przewodniczący Powiatowej Komisji Rewizyjnej dh Hubert Berlik.

Zebranie otworzył Prezes OSP w Kiełkowicach dh Jan Chudek. Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć dh Władysława Wróbla, którego pożegnaliśmy w lipcu 2011 r. Następnie dokonano wyboru Przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz członków Komisji Uchwał i Wniosków. Następnie zebrani wysłuchali sprawozdań Prezesa, Naczelnika, Skarbnika oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Podczas głosowania zebrani druhowie udzielili absolutorium dla Zarządu OSP w Kiełkowicach oraz zatwierdzili sprawozdanie finansowe za rok 2011 i plan działalności na rok 2012. W czasie trwania zebrania druhowie mieli możliwość zrobić zdjęcia do legitymacji strażackich.

Nie zabrakło również medali dla zasłużonych druhów z naszej jednostki. W tym roku wysługę 50 lat działalności w strukturach OSP otrzymali: Kaleta Jan, Kowalski Władysław, Dziedzic Lucjan oraz Radosz Aleksander. Wysługę 25 lat otrzymał dh Kopeć Jan a wysługę 10 lat otrzymała druhna Elżbieta Stanek. Z rąk dh Huberta Berlika delegaci uczestniczący w X Zwyczajnym Zjeździe Oddziału Miejsko-Gminnego w Ogrodzieńcu otrzymali MEDAL PAMIĄTKOWY 15 LECIA DZIAŁALNOŚCI ORDERU ŚW. STANISŁAWA NA ŚLĄSKU I W ZAGŁĘBIU DĄBROWSKIM. Wśród wyróżnionych znaleźli się druhowie: Biały Adam, Chudek Jan, Graboś Andrzej, Jurczak Józef, Kaziród Edward.

W dalszej części dyskusji głos zabrali: dh Andrzej Mikulski, dh Henryk Karcz, dh Hubert Berlik. Każdy z nich podzielił się swoimi spostrzeżeniami związanymi z działalnością OSP na terenie naszej gminy i powiatu. W dyskusji zabrał również głos Naczelnik dh Jurczak Józef, który zapoznał zebranych z działalnością ratowniczo-gaśniczą naszej jednostki. Mimo tego, że nie należymy do struktur KSRG w 2011 roku wyjeżdżaliśmy do 18 pożarów w tym 5 miało miejsce na terenie naszej miejscowości. W działaniach wzięło udział 14 ratowników.

W imieniu Zarządu OSP w Kiełkowicach, chciałbym podziękować wszystkim druhom, którzy mimo mrozu uczestniczyli w zebraniu sprawozdawczym oraz tym, którzy w minionym roku uczestniczyli w akcjach ratowniczo-gaśniczych, pracach społecznych przy budynku remizy, organizacji Parafialnego Dnia Strażaka i Święta Kiełkowic. Na koniec życzę wszystkim druhom wyjeżdżającym do akcji tylu powrotów ile wyjazdów.
*********************************************************************** ***********************************************************************

Informacja z posiedzenia Zarządu
Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP
Więcej...

posiedzenie.pdf*********************************************************************** ***********************************************************************

Święto Kiełkowic
Święto Kiełkowic - Iwona RajcaW dniu 27 sierpnia po raz czwarty obchodziliśmy Święto Kiełkowic. Organizatorami festynu byli: Sołtys sołectwa Kiełkowice Pani Anna Szlachta, rada sołecka oraz OSP w Kiełkowicach.

Obchody Święta Kiełkowic uświetniły swoimi występami dziewczęta z zespołu mażoretek Fantazja działającego przy MGOK w Ogrodzieńcu, które w tym roku wywalczyły III miejsce na Międzynarodowych Mitrzostwach Polski w Rybniku. Dla licznie zgromadzonych mieszkańców sołectwa oraz zaproszonych gości grała Orkiestra działająca przy OSP Giebło. Na scenie zaprezentowały się również Koła Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu oraz zespoły i chóry.

Nie zabrakło rownież atrakcji dla dzieci. Jedną z nich przygotowali druhowie z grupy Ratownictwa Wysokościowego, która działa przy OSP Ogrodzieniec. Dzieci mogły zjechać tyrolką po linie jak również zobaczyć wyposażenie wozu bojowego. Najmłodsi uczestnicy festynu mieli również do dyspozycji dmuchany zamek i trampolinę. A dla przyszłych kierowców dostępne były samochody w wersji zminiaturyzowanej.

Tradycyjnie już w czasie festynu można było posilić się kiełbaską z grilla czy też skosztować wypieków naszych gospodyń. Poraz pierwszy na uczestników festynu w wielkim garnku czekały duszaki.

Tradycją Święta Kiełkowic jest również Bieg Jurajski, którego trasa liczyła ok 2 km. Na starcie stanęło kilku uczestników w różnym wieku (najmłodsi uczestnicy mieli 8 lat, najstarszy 38). Bezkonkurencyjny okazał się druh OSP Kiełkowice Artur Olesik, który pierwszy dobiegł do mety. Warto jednak podkreślić, że na 5 miejscu linię mety minął najmłodszy uczestnik biegu Mateusz Chudek. Biorąc pod uwagę warunki, w jakich bieg się odbywał slowa uznania należą się wszystkim uczestnikom biorącym udział w zawodach.

Święto Kiełkowic Jako że jednym z orgnizatorów festynu była OSP w Kiełkowicach nie mogło również zabraknąć pokazu strażackiego. W tym roku scenariusz pokazu wglądał następująco: zastęp OSP Kiełkowice w porze nocnej udaje się na miejsce pożaru. Po dojeździe na miejsce przystępuje do gaszenia pożaru z jednoczesnym oświetleniem terenu akcji przy pomocy najaśnic zasilanych z agregatu prądotwórczego. Na miejscu pożaru znajdujemy poszkodowanego, którego z racji trudnodostępnego terenu muszą wynieść wyszkoleni do udzielanie pierwszej pomocy medycznej druhowie OSP Ogrodzieniec dysponujący odpowiednim sprzętem. Po zakończeniu akcji zastęp OSP Kiełkowice przy pomocy motopompy pływającej Niagara tankuje samochód Star GBA 2,5/16, aby był gotowy do następnej akcji. Jak zwykle pokaz największe zainteresowanie wzbudził wśród najmlodszych uczestników festynu. Liczymy na to, że chociaż część z nich w najbliższym czasie zasili nasze szeregi.

Ostatnim punktem festynu była zabawa taneczna na świeżym powietrzu, która trwała do późnych godzin wieczornych, mimo przelotnych opadów deszczu.
W imieniu organizatorów pragniemy podziękować wszystkim mieszkańcom Kiełkowic, którzy licznie przybyli na plac przy remizie OSP nie zważając na żar lejący się z nieba. Dziękujemy zaproszonym gościom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Dziękujemy również wszystkim sponsorom, którzy wsparli organizatorów Święta Kiełkowic.


Zdjęcia - Iwona Rajca

*********************************************************************** ***********************************************************************

Gratulujemy wyróżnienia
W III edycji konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Agroturystyczne zorganizowanego przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wyróznienie otrzymało gospodarstwo Leszka Czerwińskiego bardziej znane jako ferma strusi.

Gratulujemy


*********************************************************************** ***********************************************************************

Kulturalne Kiełkowice
kulturalne kiełkowice 15 lipca ponad 60 dzieci i młodzieży w Kiełkowicach zakończyły swoją dwutygodniową przygodę z wakacyjnymi zajęciami kulturalnymi pod nazwą "Minikultura w Kiełkowicach". Wakacje w Kiełkowicach odbyły się po raz czwarty, po raz drugi współfinansowane były z funduszu sołeckiego. Spotkania odbywały się w budynku remizy strażackiej oraz w jej sąsiedztwie – na placu zabaw.

Koordynatorem przedsięwzięcia była pani Elżbieta Stanek, Radna Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu, była sołtys Kiełkowic. Swoją pomocą wspierała ją nowa sołtys Anna Szlachta, która zapoczątkowała swoją kadencję w tym roku. Współorganizatorem wakacji była Pracownia Plastyczna „Manufaktura” w Ogrodzieńcu. Uczestnicy zajęć skorzystali również z dwóch wycieczek zorganizowanych dla dzieci z terenu gminy przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu.

W ramach spotkań były zajęcia plastyczne tj. malowanie na kartkach papieru, koszulkach i twarzy…, rysowanie, modelowanie ciastoliną, wykonywanie ozdób z koralików. Dla osób bardziej aktywnych ruchowo zadbano o gry i zajęcia sportowe, skoki na trampolinie, pokaz wozu i akcesoriów strażackich w wykonaniu miejscowych strażaków.

Podczas wakacji organizowane były różne konkursy np. po wycieczce Mirów – Bobolice – Olsztyn uczestnicy zajęć malowali atrakcje jurajskie: zamki, duchy, … oraz rozwiązali zagadkę o amonitach wymyśloną przez panią Agnieszkę. W dniu zakończenia rozdane zostały nagrody za udział w konkursach oraz słodkie upominki, radość dzieci była ogromna. Inicjatywa wakacji dla dzieci w miejscowościach wiejskich w takim wydaniu bardzo spodobała się pani Marii Lipce-Stępniewskiej, Przewodniczącej Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu, która skierowała ciepłe słowa do uczestników oraz organizatorów. Podziękowaniom nie było końca.

Zajęcia cieszyły się olbrzymim zainteresowaniem ze strony uczestników, ich rodziców, babć i dziadków, którzy codziennie przyprowadzali swoje pociechy do remizy.

W kiełkowickiej remizie zagościła również prasa i radio , aby pokazać innym jak przy zaangażowaniu i współpracy miejscowych społeczników, sponsorów oraz instytucji publicznych zorganizować dzieciom i młodzieży mieszkającym na terenach wiejskich wakacje z prawdziwego zdarzenia.

Iwona Rajca

*********************************************************************** ***********************************************************************

X ZJAZD ODDZIAŁU MIEJSKO-GMINNEGO

ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP

W OGRODZIEŃCU

W dniu 25 czerwca 2011 roku w remizie OSP w Ryczowie Koloni odbył się X Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Ogrodzieńcu. Podczas zjazdu ukonstytuował się nowy Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP, który liczy 22 członków.

W czasie posiedzenia Zarządu z jego grona zostało wyłonione Prezydium w składzie:

dh Andrzej Mikulski - Prezes Zarządu

dh Henryk Karcz - Komendant Miejsko-Gminny

dh Paweł Grobelak - V-ce Prezes Zarządu

dh Krzysztof Błoch - V-ce Prezes Zarządu

dh Jan Chudek - Sekretarz

dh Henryk Nowak - Skarbnik

dh Janusz Łypaczewski - członek Prezydium

dh Andrzej Żak - członek Prezydium /OSP Ryczów/

dh Andrzej Żak - członek Prezydium /OSP Ryczów Kolonia/Spośród delegatów została również wybrana Komisja Rewizyjna w składzie:dh Zdzisław Mogiła - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

dh Andrzej Graboś - Sekretarz Komisji Rewizyjnej

dh Jan Kotliński - członek Komisji Rewizyjnej


*********************************************************************** ***********************************************************************